BOLT bewustzijnsontwikkeling

Je weg vinden en leren gaan.

Je grenzen gaan herkennen en leren geven.

Een creatieve en bevredigende wisselwerking met je omgeving realiseren.


Klik hier en kijk rond bij BOLT aan de Waal >>

Ieder mens heeft een levensweg die bewust of onbewust leidt tot een doel. Een duidelijk doel hebben bepaalt je ontwikkeling en geeft levensplezier.

Onwetendheid betrefffende je doel en je wensen geeft weinig plezier en veel verwarring.

Je grenzen kennen en durven geven is van belang om je doel te bereiken en de weg daarheen helder te zien. Anders geen succes en geen plezier.