BOLT bewustzijnsontwikkeling

Je moet je weg vinden en leren gaan.
Kennis, vaardigheden en ervaringsinzicht helpen je om een creatieve en bevredigende wisselwerking met je omgeving te realiseren.
Dat kan alleen maar wanneer je je eigen grenzen kent en kunt hanteren.


Klik hier en kijk rond bij BOLT aan de Waal >>

Ieder mens heeft een levensweg en geeft die bewust of onbewust een richting en een doel. Om je weg te vinden en te leren gaan is het van belang om je eigen groeimogelijkheden en verborgen talenten te exploreren.

Onwetendheid en slechte grenzen geven een gebrekkige wisselwerking. Die wisselwerking is nodig om de juiste voeding uit je omgeving tot je te kunnen nemen, waardoor je groeit. Dit geldt op alle levensgebieden.

Gestaltwerk richt zich op de wisselwerking, de interactie met de omgeving. Met de omgeving bedoelen wij: de familie, de werkvloer, het verkeer, kennissenkring, financiën, opleiding, medische zorg, etc.
In elke wisselwerking kom je obstakels en weerstanden tegen, dat is normaal. Je kunt groeien en er wijzer van worden. Een obstakel kan een mogelijkheid tot meer zelfkennis zijn.