JavaScript Accordion
Communicatie voor paren
op afspraak
Lees verder » 
LOCATIE BOLT, Nieuwaal
LEIDING Magda Maris
TIJDEN blok van 3 sessies
DATA op afspraak
Persoonlijke Mythologie
Start 29 september 2018
Lees verder » 
LOCATIE BOLT, Nieuwaal.
LEIDING Michaëla Schijve
TIJDEN 9 blokken van 5 dagdelen, van vrijdag 10.00 uur tot zaterdag 16.00 uur. Soms met huiswerkopdrachten.
DATAStart 29-30 sep, 27-28 okt, 24-25 nov, 21-22 dec 2018, 19-20 jan, 16-17 feb, 16-17 maart, 19-20 apr, 24-25 mei 2019.
Go with the flow
Start 23 maart 2018
Lees verder » 
LOCATIE BOLT, Nieuwaal.
LEIDING Annemarij Kamma
TIJDEN 5 dagdelen, van vrijdag 10.00 uur tot zaterdag 16.00 uur. Soms met huiswerkopdrachten.
DATAOp 23 en 24 maart 2018.
Doorgaande Initiatiegroep
zondagmiddagen 2018/2019
Lees verder » 
LOCATIE Bolt, Nieuwaal.
LEIDINGMagda Maris
TIJDEN Doorgaande groep op zondag- middag van 13.00 tot 18.00 uur.
(indien plaats beschikbaar)
DATA23 sep, 21 okt, 18 nov, 16 dec 2018, 13 jan, 10 feb, 10 mrt, 15 apr, 19 mei en 16 juni 2019.
Lichaamswerk
Start september 2018
Lees verder » 
LOCATIE BOLT, Nieuwaal.
LEIDINGAnnemarij Kamma
TIJDEN 9 blokken van vrijdag 10.00 uur tot zaterdag 16.00 uur. Tussen de blokken worden 8 huiswerk-bijeenkomsten gepland.
DATA21-22 sept, 19-20 okt, 16-17 nov, 14-15 dec 2018, 11-12 jan, 8-9 feb, 8-9 mrt, 13-14 apr en 17-18 mei 2019
Bezoek de
Art-expo van
Magda Maris


meer info >
Lees Gesha, decennia lang het kwartaaltijdschrift voor Gestalt in Hara!   meer info >

Gestalt Lees ook: Gestaltwerk, wat heb je eraan?

Gestalttherapie ontstond in 1950 in Amerika en wordt inmiddels in alle werelddelen, zelfs ook in China, onderwezen. De grondleggers zijn Fritz en Laura Perls.
Gestalttherapie is inmiddels een gezonken cultuurgoed geworden; je vindt het terug in therapieën die later zijn ontstaan zoals NLP, Familie-opstellingen en in diverse managementtrainingen.

De Gestaltbenadering overstijgt therapie. Het woord therapie doet direct denken aan 'ziek zijn en beter worden'. Wij horen mensen vaak zeggen 'gelukkig heb ik geen therapie nodig'. Dat is begrijpelijk, maar hierdoor komen ze ook niet in aanraking met de unieke mogelijkheden die Gestalt hun zou kunnen bieden.
Wij prefereren de term 'Gestaltwerk' boven 'Gestalttherapie'. Daarmee valt het wat ons betreft niet onder de zorg maar onder vorming en educatie.

Ieder mens heeft een levensweg en geeft die bewust of onbewust een richting en een doel. Je moet je weg vinden en leren gaan. Daartoe is het van belang om je eigen groeimogelijkheden en verborgen talenten te exploreren. Kennis, vaardigheden en ervaringsinzicht helpen je om een creatieve en bevredigende wisselwerking met je omgeving te realiseren. Dat kan alleen maar wanneer je je eigen grenzen kent en kunt hanteren.

Onwetendheid en slechte grenzen geven een gebrekkige wisselwerking. Die wisselwerking is nodig om de juiste voeding uit je omgeving tot je te kunnen nemen, waardoor je groeit. Dit geldt op alle levensgebieden.

Gestaltwerk richt zich op de wisselwerking, de interactie met de omgeving. Met de omgeving bedoelen wij: de familie, de werkvloer, het verkeer, kennissenkring, financiën, opleiding, medische zorg, etc.
In elke wisselwerking kom je obstakels en weerstanden tegen, dat is normaal. Je kunt groeien en er wijzer van worden.
Wij gaan ervan uit dat een obstakel een mogelijkheid tot meer zelfkennis kan zijn. Zo wordt bijvoorbeeld de onbevredigende omgang met een leidinggevende op je werk dan in plaats van een probleem, een mogelijkheid om beter te leren wisselwerken. Je verwerft dan kennis en handvaten die nodig zijn om je levensweg succesvol te gaan. Door Gestaltwerk kun je dat leren.

BOLT is een interactieve leerschool die met succes al meer dan 40 jaar gestalttherapeuten heeft opgeleid. Zij hebben op hun beurt de werkwijze van de grondleggers op zorgvuldige wijze doorgegeven aan hun leerlingen en cliënten.
Aanvankelijk richtten wij ons vooral op het opleiden van therapeuten. Inmiddels ligt onze belangstelling naast therapie in toenemende mate bij persoonlijke groei (bewustzijnsontwikkeling) en Initiatisch werk (zie verder op deze site).

Wat je met Gestalt kunt doen is overal bruikbaar en waardevol. Mensen die geïnteresseerd zijn in een opleiding tot gestalttherapeut, kunnen zeker bij ons terecht en zijn zeer welkom.
Wij van onze kant zijn geïnteresseerd in het opleiden van levendige, onderzoekende mensen die Gestalt willen leren omdat het hen persoonlijk inspireert.

Geïnteresseerd in een opleiding? Wanneer je de drie ervaringsjaren: Gestalt ervaringsjaar, Jaargroep Lichaamswerk en Persoonlijke Mythologie hebt gevolgd, kun je bij BOLT een traject volgen dat leidt tot een diploma gestalttherapeut.
Een traject dat, afhankelijk van de behoeften en mogelijkheden van de studenten, elke keer opnieuw kan worden gevormd. Hierin krijg je behalve supervisie op het eigen begeleidingswerk, een gedegen kennis van de theorie. Je maakt een schriftelijk werkstuk als bewijs van kunnen en inzicht in de Gestaltbenadering.
Na diplomering kun je je aansluiten bij de Beroepsvereniging voor Gestalttherapeuten, de NBGT.

Ben je geïnteresseerd in ons werk, neem dan contact op met:
Annemarij Kamma telefoon 076-5614147 en 06-51860910
of Magda Maris telefoon 0418-671718 en 06-53737300


boltboek| boltfonds| voorwaarden| overnachting| prijsinformatie| evaluaties| medewerkers| route| contact| |home|