JavaScript Accordion
Communicatie voor paren
op afspraak
Lees verder » 
LOCATIE BOLT, Nieuwaal
LEIDING Magda Maris
TIJDEN blok van 3 sessies
DATA op afspraak
Persoonlijke Mythologie
Start 29 september 2018
Lees verder » 
LOCATIE BOLT, Nieuwaal.
LEIDING Michaëla Schijve
TIJDEN 9 blokken van 5 dagdelen, van vrijdag 10.00 uur tot zaterdag 16.00 uur. Soms met huiswerkopdrachten.
DATAStart 29-30 sep, 27-28 okt, 24-25 nov, 21-22 dec 2018, 19-20 jan, 16-17 feb, 16-17 maart, 19-20 apr, 24-25 mei 2019.
Go with the flow
Start 23 maart 2018
Lees verder » 
LOCATIE BOLT, Nieuwaal.
LEIDING Annemarij Kamma
TIJDEN 5 dagdelen, van vrijdag 10.00 uur tot zaterdag 16.00 uur. Soms met huiswerkopdrachten.
DATAOp 23 en 24 maart 2018.
Doorgaande Initiatiegroep
zondagmiddagen 2018/2019
Lees verder » 
LOCATIE Bolt, Nieuwaal.
LEIDINGMagda Maris
TIJDEN Doorgaande groep op zondag- middag van 13.00 tot 18.00 uur.
(indien plaats beschikbaar)
DATA23 sep, 21 okt, 18 nov, 16 dec 2018, 13 jan, 10 feb, 10 mrt, 15 apr, 19 mei en 16 juni 2019.
Lichaamswerk
Start september 2018
Lees verder » 
LOCATIE BOLT, Nieuwaal.
LEIDINGAnnemarij Kamma
TIJDEN 9 blokken van vrijdag 10.00 uur tot zaterdag 16.00 uur. Tussen de blokken worden 8 huiswerk-bijeenkomsten gepland.
DATA21-22 sept, 19-20 okt, 16-17 nov, 14-15 dec 2018, 11-12 jan, 8-9 feb, 8-9 mrt, 13-14 apr en 17-18 mei 2019
Bezoek de
Art-expo van
Magda Maris


meer info >
Lees Gesha, decennia lang het kwartaaltijdschrift voor Gestalt in Hara!   meer info >

Gestaltjaar voor gevorderden:
theorie, praktijk en expressie

Zes maal 2 dagen op donderdag en vrijdag.

Geleid door:
Magda Maris
Bolt Nieuwaal
Waalbandijk 43
5313AK NIEUWAAL

Data jaargroep 2017/2018:
12/13 okt en 23/24 nov 2017, 4/5 jan, 22/23 feb, 5/6 apr en 21/22 juni 2018.

Blokthema's
In het eerste blok kiest men een eigen favoriet expressiemiddel waarmee men zelfkennis wil ontwikkelen en therapeutisch wil leren werken. Men ontvangt daarop door alle trainingen heen begeleiding, evaluatie en supervisie.

Theoretisch
Wij onderzoeken onderstaande begrippen en het daadwerkelijk omgaan daar mee:

 • support (zelfondersteuning)
 • conflicthantering en spiritualiteit
 • commitment (betrokkenheid)
 • omgaan met angst en vrees
 • scheppende afstemming, contact-maken
 • Bestudering en verwerking van Gestalttherapy 'Excitement and Growth in the Human Personality', Frederick S. Perls, Paul Goodman, Ralph Hefferline, 'Living at the Boundary' van Laura Perls.

Expressie
Het hanteren van een keuze expressievorm die bijdraagt tot verdieping van een ontwikkelingsproces.

Praktisch
Het maken van een verwerkingsverslag en huiswerk-studiegroepjes van tenminste 5 uur tussen de blokken in.

Dit jaar is toegankelijk voor:

 • mensen die niet noodzakelijk therapeut willen worden maar zich wel via gestalttherapie verder willen ontwikkelen en wel al ervaring met gestalt hebben opgedaan.
 • werkende gestalttherapeuten die nieuwe inspiratie en verdieping willen in hun vak door verdere bestudering van de basistheorie, in het bijzonder de bijdrage van Laura Perls.
 • mensen met een vooropleiding, die wel gestalttherapeut willen worden en de jaargroepen op BOLT of elders hebben voltooid. Zij kunnen het diploma 'gestalttherapeut' behalen wanneer zij 20 uur supervisie op een eigen cliënt van een erkende gestalttherapeut hebben ontvangen en een bevredigend werkstuk betreffende gestalttherapie hebben gemaakt. Na gebleken kundigheid, ontvangt men een diploma.

NB Voor deelnemers die het diploma gestalttherapie willen behalen, is extra individuele supervisie een vereiste. Dit is niet inbegrepen in de prijs. Tevens maken zij een theoretisch verantwoord eindwerkstuk. Zij moeten rekenen op totaal van ongeveer 300 werkuren. Een individueel traject is mogelijk in overleg met de leiding.

Toelichting
Dit is een pittig jaar en alleen geschikt voor mensen die zich serieus willen ontwikkelen en bereid zijn zich daarvoor in te zetten.

 • Maximaal 10 deelnemers.
 • Schriftelijk aanmelden met vermelding van ervaring op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en motivatie.
 • Inschrijven vóór 1 juni 2017, de selectie zal plaats vinden in de eerste weken van juni 2017.

boltboek| boltfonds| voorwaarden| overnachting| prijsinformatie| evaluaties| medewerkers| route| contact| |home|