JavaScript Accordion
Communicatie voor paren
op afspraak
Lees verder » 
LOCATIE BOLT, Nieuwaal
LEIDING Magda Maris
TIJDEN blok van 3 sessies
DATA op afspraak
Persoonlijke Mythologie
Start 29 september 2018
Lees verder » 
LOCATIE BOLT, Nieuwaal.
LEIDING Michaëla Schijve
TIJDEN 9 blokken van 5 dagdelen, van vrijdag 10.00 uur tot zaterdag 16.00 uur. Soms met huiswerkopdrachten.
DATAStart 29-30 sep, 27-28 okt, 24-25 nov, 21-22 dec 2018, 19-20 jan, 16-17 feb, 16-17 maart, 19-20 apr, 24-25 mei 2019.
Go with the flow
Start 23 maart 2018
Lees verder » 
LOCATIE BOLT, Nieuwaal.
LEIDING Annemarij Kamma
TIJDEN 5 dagdelen, van vrijdag 10.00 uur tot zaterdag 16.00 uur. Soms met huiswerkopdrachten.
DATAOp 23 en 24 maart 2018.
Doorgaande Initiatiegroep
zondagmiddagen 2018/2019
Lees verder » 
LOCATIE Bolt, Nieuwaal.
LEIDINGMagda Maris
TIJDEN Doorgaande groep op zondag- middag van 13.00 tot 18.00 uur.
(indien plaats beschikbaar)
DATA23 sep, 21 okt, 18 nov, 16 dec 2018, 13 jan, 10 feb, 10 mrt, 15 apr, 19 mei en 16 juni 2019.
Lichaamswerk
Start september 2018
Lees verder » 
LOCATIE BOLT, Nieuwaal.
LEIDINGAnnemarij Kamma
TIJDEN 9 blokken van vrijdag 10.00 uur tot zaterdag 16.00 uur. Tussen de blokken worden 8 huiswerk-bijeenkomsten gepland.
DATA21-22 sept, 19-20 okt, 16-17 nov, 14-15 dec 2018, 11-12 jan, 8-9 feb, 8-9 mrt, 13-14 apr en 17-18 mei 2019
Bezoek de
Art-expo van
Magda Maris


meer info >
Lees Gesha, decennia lang het kwartaaltijdschrift voor Gestalt in Hara!   meer info >

Persoonlijke Mythologie

9 Blokken van 5 dagdelen, van vrijdag 10.00 uur tot zaterdag 16.00 uur. Geleid door Michaëla Schijve, op Bolt, Nieuwaal.

Data jaargroep 2018/2019:
29-30 sep, 27-28 okt, 24-25 nov, 21-22 dec 2018, 19-20 jan, 16-17 feb, 16-17 maart, 19-20 apr, 24-25 mei 2019.

Ontdek je Persoonlijke Mythologie in een bijzondere leer-groep.

Het volgen van deze methode heeft goede psychologische effecten. Men leert het verschil tussen positieve en negatieve projecties en hoe daar mee om te gaan. Het programma is open voor mensen met verschillende doelen.
Het is een avontuurlijke onderneming.

We hebben allemaal een innerlijke werkelijkheid; De ervaring daarvan bepaalt hoe we met onszelf en anderen omgaan. Voelen wij ons bijvoorbeeld klein en kwetsbaar dan zullen we de ander als groot en bedreigend ervaren; Denken we negatief over onszelf dan zullen we dat (bewust of niet) ook gauw over anderen doen; Vinden we ons lichaam lelijk dan zullen we er snel van uitgaan dat anderen dat ook vinden…

De samenstelling van onze innerlijke werkelijkheid, onze heersende mythe, ontwikkelt zich door onze levenservaring en leefgewoonten en de wijze waarop we dit beoordelen. Het mythologische proces is een levend systeem dat groeit en ontwikkelt of stagneert door een onbewuste tegenmythe, een energiestroom die ongemerkt onze heersende mythe beïnvloedt, waardoor ons gedrag verandert zonder dat we er erg in hebben. Uitvoeriger informatie is hieronder te vinden of onder het kopje 'Persoonlijke Mythologie' in de groene bovenbalk.

Levensproblemen hebben vaak te maken met een conflict tussen de heersende mythe en de tegenmythe. Door deze training ontwikkelt men bewustzijn van het persoonlijke mythische proces en leert men dat proces te beïnvloeden. Dit proces betreft gedachtegangen, lichaamservaringen en de manier waarop men relaties onderhoudt.

Tussen de blokken kunnen er huiswerkopdrachten worden gegeven die aansluiten bij de behoefte en de zelfwerkzaamheid bevorderen.
Door de specifieke volgorde van de oefeningen en de rituelen van dit programma kunnen de deelnemers géén blok missen.

Mensen die dit programma hebben gedaan, noemen in de eindevaluatie hun deelname een intensieve, onvergetelijke ervaring. Zij melden dat zij heel veel zijn veranderd in hun relaties, hun gedrag, hun gedachten en gevoelens.

Michaëla geeft tijdens de training ruime aandacht aan lichaamswerk en maakt gebruik van beeldende middelen. Ze geeft onderricht in Za-zenmeditatie, waaronder mindfullness-oefeningen, die men in het dagelijkse leven meteen kan toepassen.


boltboek| boltfonds| voorwaarden| overnachting| prijsinformatie| evaluaties| medewerkers| route| contact| |home|