Gestaltwerk, wat heb je er aan?

optimaal wisselwerken met je omgeving door gestalt-werk!
Je hebt noodzakelijke behoeften om je lichaam te onderhouden, voedsel! Je hebt ook noodzakelijke behoeften om je psyche te onderhouden, communicatie van mens tot mens. Daarom moet je wisselwerken met je omgeving.

Wanneer je wisselwerking gebrekkig is, voel je je slecht of zelfs ongelukkig, als het lang duurt word je depressief.

De manier waarop je wisselwerkt heb je (onbewust) geleerd van je opvoeders. Hoe beter die hun leven inrichtten, hoe voordeliger dat voor jouw leven en jouw groei was. Helaas kreeg je ook veel mee dat die wisselwerking verstoort. Door je bewustzijn te ontwikkelen (via de gestaltmethode), kun je die storingen ontdekken en bijstellen. Dat gaat niet vanzelf, dat moet je willen leren.
Storingen blijven in de weg zitten en kosten energie. Slechts een gedeelte van je persoonlijkheid kan zich dan ontwikkelen en er ontstaat innerlijke verdeeldheid.

Goed contact
Aandacht, concentratie, interesse, betrokkenheid, opwinding en gratie zijn kenmerken van goed contact.
Verwarring, verveling, dwanghandelingen, fixaties, angst, geheugenverlies, verlegenheid wijzen erop dat er een storing is.
Bij goed contact is de meest relevante behoefte op de voorgrond en blijft daar tot hij is bevredigd (=gestaltvoltooiing). Er is dan een tijdelijk evenwicht waarna er ruimte komt voor de volgende, meest relevante behoefte.
Wanneer de behoefte niet wordt bevredigd, verdwijnt hij uiteindelijk uit je aandacht maar blijft energie kosten doordat hij (onbewust) in de achtergrond blijft storen. Alleen wanneer hij opnieuw in je aandacht komt, kan hij worden doorgewerkt (bijv. d.m.v. gestalt-werk) en komt de geblokkeerde energie tot je beschikking.

Bewustzijnsontwikkeling (awareness)
Wanneer je weinig besef hebt van je gevoelens, kun je je niet adequaat oriënteren op je omgeving en niet succesvol handelen. Het is daarom van belang dat je bewust wordt van je zintuigen.
Opletten hoe je contact maakt en communiceert met anderen is heel belangrijk, maar ook hoe je contact maakt met jezelf!
Storingen in de communicatie staat het met plezier uitvoeren van een onderneming in de weg.
Niet de inhoud van een storing is het onderwerp van het onderzoek maar dat wat het succesvol uitvoeren van een onderneming in de weg staat is het onderwerp.
Door storingen in de communicatie te ontdekken en te verwerken, leer je ze op te lossen. Doordat je dit aan ‘de lijve’ ervaart, groei je uit tot een oorspronkelijke persoonlijkheid met een natuurlijke manier van leven wat betreft denken, handelen en voelen. Dit geeft jou, maar ook je omgeving voldoening en levensvreugde. Lees de evaluaties.

Literatuur
Living at the Boundary - L. Perls. Highland, Gestalt Journal Publication, 1992.
Gestalt Therapy - F.S. Perls, P. Goodman, R. Hefferline, New York, Julian Press 1951.
Ego, Hunger and Aggression - F.S. Perls. New York, Vantage Books, 1969.
Gestaltbenadering - F.S. Perls. Gestalt in Aktie. Haarlem, De Toorts 1973.
Gestaltpraktijk - M. en A. Maris. Nieuwaal, Boltboek 2000.
Gesha - tijdschrift over Gestalt en Initiatisch werk. Abonneren via Stefaan Bekkers, Westerzicht 501, 4385 BJ Vlissingen. e-mail: stefaan@live.nl
Gestaltreader - bloemlezing ter gelegenheid van her 30ste jubileumjaar van Gesha over de theorie van Gestalt verschenen in dat blad. Bestellen bij Annemarij Kamma, tel.0651860910 of via amvkamma@gmail.com