Za-Zenmeditatie

Op BOLT heeft in de loop der jaren een integratie plaats gevonden tussen gestalttherapie en za-zen meditatie, welke in alle jaargroepen wordt onderwezen.

Za-Zen is een geestelijke en lichamelijke oefening (mindfullness) die voor ieder mens belangrijk is. Zen-meditatie, kortweg 'zitten', is alles wat zich aan je bewustzijn aandient loslaten. Alles wat van buiten komt en je daar langer of korter zou kunnen bezig houden: Zintuiglijke indrukken van buiten je lichaam (wat je hoort, ziet, ruikt), zintuiglijke indrukken van binnen je lichaam (pijn, kramp, jeuk, spanning) en de producten van je geheugen, fantasie en denken (herinneringen, beelden, plichten, zorgen, oordelen, argumenten).
Door elke indruk los te laten, meteen nadat hij zich heeft aangediend, in plaats van er mee bezig te blijven en daardoor de indruk in je bewustzijn vast te houden én er nog een hoop bij te maken, wordt het steeds rustiger in je bewustzijn en steeds ruimer.

Naarmate je meer hebt losgelaten – en blijft loslaten – kom je meer in je stilte. Het blijkt dan, dat er van uit je innerlijk ook nog andere indrukken in je bewustzijn komen van een andere kwaliteit dan de uiterlijke. Ze kunnen pas in voldoende stilte opvallen.
Je maakt dan bewust kennis met, krijgt (misschien je eerste onwennige) contact met je Wezen, het eeuwige onsterfelijke in je. Het is een religieuze ervaring.

Zen-meditatie is loslaten zonder in te storten (lichamelijk) en zonder in slaap te vallen (geestelijk). Alles los laten en toch zeer tegenwoordig zijn. Daartoe is een juiste lichaamshouding nodig, die de geringste inspanning vereist: Rechtop zittend, precies in evenwicht boven je zwaartepunt. Je lichaam draagt dan zichzelf van onderuit, elk hoger deel rustend op de lagere delen, zoals een toren van goed recht op elkaar gestapelde blokken.

Za-Zen meditatie is iets dat je toevoegt aan je bestaan. Niet een incidentele inzet, die je een periode volhoudt om iets bepaalds te bereiken (rust of helderheid) of kwijt te raken (onzekerheid of spanning), al zijn dit vaak neveneffecten.

Op BOLT ontvangt men in alle groepen instructie en begeleiding in Za-Zen meditatie.

Voor meer informatie over dit onderwerp leze men 'Hara' van Prof. Karlfried Graaf von Dürckheim, ISBN 90 202 4756 5.