JavaScript Accordion
Communicatie voor paren
op afspraak
Lees verder » 
LOCATIE BOLT, Nieuwaal
LEIDING Magda Maris
TIJDEN blok van 3 sessies
DATA op afspraak
Persoonlijke Mythologie
Start 29 september 2018
Lees verder » 
LOCATIE BOLT, Nieuwaal.
LEIDING Michaëla Schijve
TIJDEN 9 blokken van 5 dagdelen, van vrijdag 10.00 uur tot zaterdag 16.00 uur. Soms met huiswerkopdrachten.
DATAStart 29-30 sep, 27-28 okt, 24-25 nov, 21-22 dec 2018, 19-20 jan, 16-17 feb, 16-17 maart, 19-20 apr, 24-25 mei 2019.
Go with the flow
Start 23 maart 2018
Lees verder » 
LOCATIE BOLT, Nieuwaal.
LEIDING Annemarij Kamma
TIJDEN 5 dagdelen, van vrijdag 10.00 uur tot zaterdag 16.00 uur. Soms met huiswerkopdrachten.
DATAOp 23 en 24 maart 2018.
Doorgaande Initiatiegroep
zondagmiddagen 2018/2019
Lees verder » 
LOCATIE Bolt, Nieuwaal.
LEIDINGMagda Maris
TIJDEN Doorgaande groep op zondag- middag van 13.00 tot 18.00 uur.
(indien plaats beschikbaar)
DATA23 sep, 21 okt, 18 nov, 16 dec 2018, 13 jan, 10 feb, 10 mrt, 15 apr, 19 mei en 16 juni 2019.
Lichaamswerk
Start september 2018
Lees verder » 
LOCATIE BOLT, Nieuwaal.
LEIDINGAnnemarij Kamma
TIJDEN 9 blokken van vrijdag 10.00 uur tot zaterdag 16.00 uur. Tussen de blokken worden 8 huiswerk-bijeenkomsten gepland.
DATA21-22 sept, 19-20 okt, 16-17 nov, 14-15 dec 2018, 11-12 jan, 8-9 feb, 8-9 mrt, 13-14 apr en 17-18 mei 2019
Bezoek de
Art-expo van
Magda Maris


meer info >
Lees Gesha, decennia lang het kwartaaltijdschrift voor Gestalt in Hara!   meer info >

Lichaamswerk

In het menselijk organisme liggen de aangeboren oorspronkelijke kennis en wijsheid opgeslagen die nodig zijn voor het oplossen van problemen en het herstellen van beschadigingen (zelfhelend vermogen). Deze informatie ligt echter niet klaar in woorden en taalvormen en beelden. Het is de diep lichamelijke informatie van onze cellen. In de wisselwerking met onze omgeving komt deze oorsprong-informatie spontaan op en helpt ons de juiste dingen te doen en te laten.

geslaagde oplossingen
Geslaagde oplossingen onthoudt de mens uiteindelijk in woordtaal en beelden. Deze onthouden informatie gaat deel uitmaken van het instrumentarium van onze egofunctie, ons ik. In volgende vergelijkbare situaties maken we gebruik van de onthouden werkwijzen, die echter wel altijd moeten worden aangepast omdat omstandigheden altijd nieuw en enigszins anders zijn. Een gezond organisme vindt de inspiratie voor deze aanpassingen in zijn aangeboren natuurlijke kennis en wijsheid, zijn oorsprong-informatie.

vroegere oplossingen
Wanneer vroegere oplossingen klakkeloos, zonder aanpassing worden herhaald, gaat het menselijk organisme aan zichzelf voorbij. Het moet dan genoegen nemen met een matige of slechte oplossing, of uitblijvend herstel, doordat de sturing vanuit de oorsprong wordt verstoord of genegeerd. Dit gebeurt helaas vanaf heel jong bij iedereen onder de druk van de sociale macht van ouders, gezinsleden, klasgenoten etc. die aangeven dat bepaald gedrag gewenst en ander gedrag ongewenst is. Men vervreemdt van zijn eigen oorsprong door het bewustzijn zoveel mogelijk naar buiten te richten en zich af te stemmen op de omgeving, de anderen en meent dan dat men sociaal en medemenselijk is. Maar in feite heeft een mens die van zijn eigen oorsprong vervreemd is, zijn medemensen niets anders te bieden dan steeds weer dezelfde automatismen. Zo leidt vervreemding van de eigen oorsprong ook tot vervreemding van de medemens. Vervreemding van de oorsprong-informatie komt lichamelijk tot uitdrukking door verstarringen en misvormingen in de lichaamshouding en verkrampingen in de ademhaling, de bloedsomloop, de spijsvertering en de daarmee samenhangende psychosomatische ziekten.

waarneembare lichaamsverschijnselen
Het menselijke organisme is een eenheid. Mentale en emotionele (psychische) processen worden lichamelijk gevoeld en uitgedrukt: we verstijven van schrik, we voelen opluchting over een opgeloste kwestie als verruiming van borst en/of buik, een opgewekte stemming stralen we uit, etc. Wanneer psychische problemen niet zijn verwerkt en vergeten of verdrongen, blijven ze ons als onaffe zaken storen en ze belemmeren ons in het contact met onszelf/onze oorsprong, en met onze omgeving. Zulke chronische storingen zijn geestelijk en lichamelijk werkzaam en ze beïnvloeden onze lichamelijkheid zolang zij niet zijn opgelost.

oefeningen
Lichaamswerk begint met eenvoudige oefeningen die iedereen kan uitvoeren. Het is geen behandeling zoals massage of fysiotherapie. Men leert de oefeningen zelf te beoefenen en wordt niet afhankelijk van een therapeut. Lichaamswerk wordt vaak in groepsverband gedaan. De groepsleden kunnen daarbij ook samenwerken door in twee- of drietallen te oefenen. Door de oefeningen worden de lichaamsfuncties geactiveerd. De levensenergie begint meer te stromen en de zelfbeleving neemt toe. Dit wordt doorgaans als aangenaam en opwekkend ervaren. Tijdens de oefeningen leert men door speciale aanwijzingen zijn binnenzintuig te verscherpen en te verfijnen. Hierdoor gaat het lichaamsbewustzijn zich ontwikkelen en kan de toegankelijkheid voor de eigen oorsprong-informatie zich herstellen. Dit geeft nieuwe grond om te kunnen gaan experimenteren met gevoelens en gedragingen die vaak al heel lang geleden zijn afgewezen en geblokkeerd, maar die toch onmisbaar zijn voor een authentieke of oorspronkelijke levensvervulling. Door te experimenteren onder gestalttherapeutische begeleiding kan men voor de verwerking van onaffe zaken alsnog een passende voltooiing vinden. Hierdoor gaat men zich vrijer, warmer en levendiger voelen en gedragen. Psychosomatische klachten kunnen verminderen of verdwijnen helemaal.

Dit leerjaar is tevens een onderdeel van de opleiding tot gestalttherapeut.


boltboek| boltfonds| voorwaarden| overnachting| prijsinformatie| evaluaties| medewerkers| route| contact| |home|