JavaScript Accordion
Communicatie voor paren
op afspraak
Lees verder » 
LOCATIE BOLT, Nieuwaal
LEIDING Magda Maris
TIJDEN blok van 3 sessies
DATA op afspraak
Persoonlijke Mythologie
Start 29 september 2018
Lees verder » 
LOCATIE BOLT, Nieuwaal.
LEIDING Michaëla Schijve
TIJDEN 9 blokken van 5 dagdelen, van vrijdag 10.00 uur tot zaterdag 16.00 uur. Soms met huiswerkopdrachten.
DATAStart 29-30 sep, 27-28 okt, 24-25 nov, 21-22 dec 2018, 19-20 jan, 16-17 feb, 16-17 maart, 19-20 apr, 24-25 mei 2019.
Go with the flow
Start 23 maart 2018
Lees verder » 
LOCATIE BOLT, Nieuwaal.
LEIDING Annemarij Kamma
TIJDEN 5 dagdelen, van vrijdag 10.00 uur tot zaterdag 16.00 uur. Soms met huiswerkopdrachten.
DATAOp 23 en 24 maart 2018.
Doorgaande Initiatiegroep
zondagmiddagen 2018/2019
Lees verder » 
LOCATIE Bolt, Nieuwaal.
LEIDINGMagda Maris
TIJDEN Doorgaande groep op zondag- middag van 13.00 tot 18.00 uur.
(indien plaats beschikbaar)
DATA23 sep, 21 okt, 18 nov, 16 dec 2018, 13 jan, 10 feb, 10 mrt, 15 apr, 19 mei en 16 juni 2019.
Lichaamswerk
Start september 2018
Lees verder » 
LOCATIE BOLT, Nieuwaal.
LEIDINGAnnemarij Kamma
TIJDEN 9 blokken van vrijdag 10.00 uur tot zaterdag 16.00 uur. Tussen de blokken worden 8 huiswerk-bijeenkomsten gepland.
DATA21-22 sept, 19-20 okt, 16-17 nov, 14-15 dec 2018, 11-12 jan, 8-9 feb, 8-9 mrt, 13-14 apr en 17-18 mei 2019
Bezoek de
Art-expo van
Magda Maris


meer info >
Lees Gesha, decennia lang het kwartaaltijdschrift voor Gestalt in Hara!   meer info >

Persoonlijke mythologie

Persoonlijke Mythologie volgt de methode die is ontworpen en beproefd door de Amerikaanse psychologen Feinstein en Knippner en sinds 1988 op BOLT verder is ontwikkeld.

mythologie
Het woord 'mythe' komt uit het Grieks en betekent 'gesproken woord' of 'verhaal'. Godsdiensthistorisch gezien is een mythe een verhaal over de daden van goden, halfgoden en goddelijke voorouders. Deze verhalen vormen samen een mythologie. De mythologie vertolkt de zin van de wereld en de cultuur. De mensheid verklaart er zijn oervragen mee: Waar komt de wereld vandaan? Wie zijn wij en waar gaan we heen? Deze vragen worden beantwoord in verhalen. Uit de antwoorden vormt een volk een model voor het dagelijks handelen. Het geloof en het kennisbezit van een samenleving wordt bewaard en doorgegeven in hun culturele mythologie.

persoonlijke mythologie
Het gaat in de persoonlijke mythologie altijd om de basisvragen: "Wie ben ik?" identiteit, "Waar ga ik heen?" richting, en "Waarom dáárheen?" doel.
Wij mensen ontwikkelen steeds meer een volwassen relatie met onze cultuur en samenleving. Jung noemde dit 'idividuatie'. Deze individuatie gebeurt doordat we, naast de door de gemeenschap aangeleverde culturele mythologie, een persoonlijke mythologie vormen. Een persoonlijke mythologie functioneert precies zoals een culturele mythologie: het is een persoonlijk model, dat ons persoonlijke verleden interpreteert, ons persoonlijke heden verklaart en de weg wijst voor de toekomst. Net zoals een culturele mythologie dat doet voor een hele samenleving. We hebben echter weinig bewustzijn van dit gebeuren.

de heersende mythe
Een mythologie bestaat uit een netwerk van mythen. Niet alle mythen van dat netwerk oefenen tegelijk invloed uit. De mythe die invloed uitoefent of aan de oppervlakte is, noemen we de 'heersende mythe'. Het bijzondere van heersende mythen, culturele en persoonlijke, is dat ze een zeer krachtig effect op onze gedachten en gedragingen hebben en toch bijna helemaal buiten ons besef om werkzaam zijn. We volgen onbewust de weg die onze heersende mythe ons aanwijst. Onze persoonlijke mythologie is een leidraad die onmisbaar is voor onze levensweg. Maar we kunnen door onze actuele heersende mythe ook in situaties terecht komen die we niet (meer) willen. Dit gebeurt vooral wanneer onze levensomstandigheden zijn veranderd, terwijl onze heersende mythe niet is bijgesteld. Dit geeft conflicten. Bijvoorbeeld: het bestaan van een vrouw die haar energie vooral aan het vervullen van haar moederrol heeft gegeven, wordt leeg en zinloos wanneer de kinderen de deur uit gaan. Haar heersende mythe die haar heeft geholpen een (goede) moeder voor haar kinderen te zijn, is nutteloos geworden en moet worden bijgesteld. Wanneer zij niet weet hoe ze dat moet doen, wordt ze ongelukkig of zelfs depressief.
Het is van belang ons bewust te worden van onze heersende mythe, zodat we haar kunnen bijstellen als zij niet meer voldoet.
Heersende mythen zijn niet statisch; ze veranderen voortdurend in wisselwerking met de omgeving. De culturele heersende mythe dat een vrouw het beste binnenskamers tot haar recht komt, is aan het veranderen. Heersende mythen die ons gediend hebben in een bepaalde periode van ons leven, kunnen in een latere periode een obstakel worden.
We moeten onze persoonlijke mythologie niet opvatten als een serie verhalen die we aan onszelf vertellen om ons gedrag en omstandigheden te verklaren. Het is eerder een vibrerende infrastructuur die ons leven richting geeft zonder dat we dat beseffen. Door daar wel besef van te krijgen kunnen we meewerken aan de noodzakelijke veranderingen die via de tegenmythe tot stand komen.

de tegenmythe
Wanneer we veel nieuwe ervaringen en informatie krijgen die afwijken van vroegere ontwikkelingen, zal daar vaak materiaal bij zijn dat de heersende persoonlijke mythe niet kan opnemen en verwerken. Dit nieuwe materiaal komt dan in rechtstreekse wisselwerking met de aangeboren archetypische grondgegevens. Dit gebeurt buiten de heersende persoonlijke mythe om. Hieruit ontstaat een 'tegenmythe'. Aanvankelijk hebben we daar geen weet van, het gebeurt immers buiten ons besef. Maar, wanneer onze tegenmythe voldoende materiaal krijgt en goed wordt opgeladen, kan zij doorkomen in ons bewustzijn door middel van dromen, fantasieën en nieuwe ideeën. Doorgaans gaat het om een aspect van ons, dat onder het regiem van de heersende mythe niet tot ontwikkeling heeft kunnen komen, maar dat nu nodig is vanwege de eisen die het leven thans aan ons stelt.

nieuwe mythe door synthese
Ook wanneer de tegenmythe niet in ons besef doorbreekt, groeit zij ongemerkt naast de heersende mythe. Zo ontstaat er een steeds intensievere wisselwerking tussen onze heersende mythe en onze tegenmythe. Deze wisselwerking resulteert in een synthese, waarin de beide mythen opgaan. Een nieuw heersende mythe, die ons beter kan dienen, is dan gevormd.
Zo'n periode van afnemende invloed van de heersende mythe en opkomst van de tegenmythe, wordt door ons ervaren als een min of meer slepende crisis. We zijn neerslachtig, weinig gemotiveerd; we missen zin, betekenis en richting. Oude waarden voldoen niet meer, nieuwe ontbreken (nog).

storende breuken
De tegenmythe kan ook plotseling doorbreken. Zij lijkt dan te functioneren als het vervullen van een soort wensdroom, die geen bruikbaarheid in de alledaagse wereld heeft. Wanneer ons dat 'overkomt' breken we plotseling met alle afspraken en gewoonten en gaan geheel op in onze 'andere kant'. We kunnen in zo'n periode veel schade aanrichten en hebben daar later, wanneer we weer tot bezinning komen, spijt van.
Bijvoorbeeld, de plichtsgetrouwe huisvader verlaat plotseling zijn vrouw en kinderen en gaat er van door met zijn dertig jaar jongere secretaresse. De relatie, die gebaseerd is op een onverwerkte droom kan geen stand houden, terwijl de breuk met zijn vrouw en kinderen niet meer is te herstellen. Het klakkeloos volgen van onze tegenmythe, die tijdelijk onze heersende mythe is geworden, brengt vaak onherstelbare breuken teweeg die door kennis van dit proces en bewuste integratie van de heersende mythe en de tegenmythe, voorkomen hadden kunnen worden.

veranderingen vragen om een nieuwe mythe
De overgang van een voltooide levensfase naar de volgende brengt vaak een diep ingrijpende heroriëntatie met zich mee, die we lang niet allemaal met de nodige souplesse kunnen maken. We passen ons slechts oppervlakkig aan terwijl de innerlijke groei en verandering uitblijft. Meestal pas veel later komen we dan echt in de moeilijkheden, waardoor een volgende 'doorgang', een echte crisis kan worden.
Enkele voorbeelden van verandering waar we genoodzaakt zijn een nieuwe mythe te vormen: De 'midlife crisis', die bij mensen van midden veertig steeds vaker optreedt. Moeder (vader) worden. Voor het eerst mee gaan doen aan het arbeidsproces. Werkloos worden. Met pensioen gaan. Gaan samenwonen. Gaan scheiden. Een dierbaar persoon verliezen. Al deze veranderingen vragen om aanpassing van onze heersende mythe.
Bewust deelnemen aan de ontwikkeling van onze persoonlijke mythologie is dankzij de methode die in de leergroep wordt gebruikt, mogelijk geworden.

de effecten
Uit onderzoek blijkt dat mensen die het mythejaar hebben gedaan levendiger en opener zijn geworden in hun persoonlijke relaties en in hun werkrelaties. In gezelschap komen zij meer voor hun mening uit. Hun emoties worden bewuster en minder overheersend. Lichaamsbelevingen worden intenser ervaren. Het piekeren over zichzelf en anderen wordt opgespoord en veranderd in constructieve acties. Hun spontane interesse keert terug of wordt ontdekt. Ze krijgen meer vertrouwen in hun eigen ingevingen. Ze worden steviger, duidelijker en milder naar anderen. De in deze leergroep aangereikte oefeningen helpen hen in elke nieuwe situatie.


boltboek| boltfonds| voorwaarden| overnachting| prijsinformatie| evaluaties| medewerkers| route| contact| |home|