JavaScript Accordion
Communicatie voor paren
op afspraak
Lees verder » 
LOCATIE BOLT, Nieuwaal
LEIDING Magda Maris
TIJDEN blok van 3 sessies
DATA op afspraak
Persoonlijke Mythologie
Start 29 september 2018
Lees verder » 
LOCATIE BOLT, Nieuwaal.
LEIDING Michaëla Schijve
TIJDEN 9 blokken van 5 dagdelen, van vrijdag 10.00 uur tot zaterdag 16.00 uur. Soms met huiswerkopdrachten.
DATAStart 29-30 sep, 27-28 okt, 24-25 nov, 21-22 dec 2018, 19-20 jan, 16-17 feb, 16-17 maart, 19-20 apr, 24-25 mei 2019.
Go with the flow
Start 23 maart 2018
Lees verder » 
LOCATIE BOLT, Nieuwaal.
LEIDING Annemarij Kamma
TIJDEN 5 dagdelen, van vrijdag 10.00 uur tot zaterdag 16.00 uur. Soms met huiswerkopdrachten.
DATAOp 23 en 24 maart 2018.
Doorgaande Initiatiegroep
zondagmiddagen 2018/2019
Lees verder » 
LOCATIE Bolt, Nieuwaal.
LEIDINGMagda Maris
TIJDEN Doorgaande groep op zondag- middag van 13.00 tot 18.00 uur.
(indien plaats beschikbaar)
DATA23 sep, 21 okt, 18 nov, 16 dec 2018, 13 jan, 10 feb, 10 mrt, 15 apr, 19 mei en 16 juni 2019.
Lichaamswerk
Start september 2018
Lees verder » 
LOCATIE BOLT, Nieuwaal.
LEIDINGAnnemarij Kamma
TIJDEN 9 blokken van vrijdag 10.00 uur tot zaterdag 16.00 uur. Tussen de blokken worden 8 huiswerk-bijeenkomsten gepland.
DATA21-22 sept, 19-20 okt, 16-17 nov, 14-15 dec 2018, 11-12 jan, 8-9 feb, 8-9 mrt, 13-14 apr en 17-18 mei 2019
Bezoek de
Art-expo van
Magda Maris


meer info >
Lees Gesha, decennia lang het kwartaaltijdschrift voor Gestalt in Hara!   meer info >

Initiatisch werk

Initiatisch werk is, kort samengevat, gericht op het steeds transparanter worden van het ik voor het Zijn. Dürckheim, de grondlegger van initiatisch werk gaat er vanuit dat de mens een dubbele oorsprong heeft, een hemelse en een aardse. Onze hemelse oorsprong noemt hij het Wezen. Wij komen voort uit het alomvattende Zijnde, materialiseren ons in de stof door middel van een lichaam en ontwikkelen een ik. Dit 'ik' is er op uit zo goed mogelijk te overleven, dat wil zeggen zich 'zeker stellen' en 'lust beleven'. Het is daartoe alleen gericht op de wereld en heeft geen besef van zijn verbinding met het bovennatuurlijke of het Wezen. Pas wanneer het daarin wordt onderwezen, kan het bewuste kennis krijgen van zijn geestelijke oorsprong.

We denken dat we een op zich zelf staand ik zijn in plaats van dat ons Zijnde een ik heeft. Zolang we deze verwarring serieus nemen, laten we ons beheersen door het verwerven van dingen die we leuk en aantrekkelijk vinden (lust) en het zeker stellen van ons bestaan (bezit). Wanneer dat niet lukt, ervaart ons ik pijn en lijdt, het kan in therapie gaan. Therapie die gericht is op het wegwerken of opheffen van dit soort pijn en dit lijden, noemt Dürckheim, kleine therapie. Maar ook het Wezen lijdt zolang het zich niet kan ontplooien. Zo komt het dat de mens die alles heeft bereikt in zijn leven, toch niet gelukkig is, maar zich vaak leeg en ontevreden voelt omdat iets niet is vervuld in zijn leven.

Initiatische of grote therapie beoogt het tot stand brengen van het contact met het diepste Wezen. Dit contact kan tot stand komen door bewustzijnsontwikkeling, het beoefenen van stilte en Za-Zen, de zittende en lopende meditatie die bewustzijn van Hara geeft. Hara is het dragende midden van de mens en is gelokaliseerd in de buik. Zich richten op Hara geeft kracht en vertrouwen in de meest moeilijke situaties. Voor het ik, dat gelokaliseerd is in het hoofd, is dit een moeilijke training omdat het, van nature gericht op lust en bezit, aanvankelijk niet stil en aandachtig kan zijn.


Za-Zen meditatie

Op BOLT heeft in de loop der jaren een integratie plaats gevonden tussen gestalttherapie za-zen meditatie wordt in alle jaargroepen onderwezen. Voor meer informatie over dit onderwerp leze men 'Hara' van Prof. Karlfried Graaf von Dürckheim, ISBN 90 202 4756 5.

Za-Zen is een geestelijke en lichamelijke oefening (mindfullness) die voor ieder mens belangrijk is. Zen-meditatie, kortweg 'zitten', is alles wat zich aan je bewustzijn aandient loslaten. Alles wat van buiten komt en je daar langer of korter zou kunnen bezig houden: Zintuiglijke indrukken van buiten je lichaam (wat je hoort, ziet, ruikt), zintuiglijke indrukken van binnen je lichaam (pijn, kramp, jeuk, spanning) en de producten van je geheugen, fantasie en denken (herinneringen, beelden, plichten, zorgen, oordelen, argumenten).
Door elke indruk los te laten, meteen nadat hij zich heeft aangediend, in plaats van er mee bezig te blijven en daardoor de indruk in je bewustzijn vast te houden én er nog een hoop bij te maken, wordt het steeds rustiger in je bewustzijn en steeds ruimer.

Naarmate je meer hebt losgelaten – en blijft loslaten – kom je meer in je stilte. Het blijkt dan, dat er van uit je innerlijk ook nog andere indrukken in je bewustzijn komen van een andere kwaliteit dan de uiterlijke. Ze kunnen pas in voldoende stilte opvallen.
Je maakt dan bewust kennis met, krijgt (misschien je eerste onwennige) contact met je Wezen, het eeuwige onsterfelijke in je. Het is een religieuze ervaring.

Zen-meditatie is loslaten zonder in te storten (lichamelijk) en zonder in slaap te vallen (geestelijk). Alles los laten en toch zeer tegenwoordig zijn. Daartoe is een juiste lichaamshouding nodig, die de geringste inspanning vereist: Rechtop zittend, precies in evenwicht boven je zwaartepunt. Je lichaam draagt dan zichzelf van onderuit, elk hoger deel rustend op de lagere delen, zoals een toren van goed recht op elkaar gestapelde blokken.

Za-Zen meditatie is iets dat je toevoegt aan je bestaan. Niet een incidentele inzet, die je een periode volhoudt om iets bepaalds te bereiken (rust of helderheid) of kwijt te raken (onzekerheid of spanning), al zijn dit vaak neveneffecten.

Op BOLT ontvangt men in alle groepen instructie en begeleiding in Za-Zen meditatie.

 


boltboek| boltfonds| voorwaarden| overnachting| prijsinformatie| evaluaties| medewerkers| route| contact| |home|